Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

Na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani bo 21. in 22. novembra 2017 potekal dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom Lakote in pomanjkanje: slovenski primer. Predavatelji bodo na ravni pojavnih oblik na ozadju družbenih, ekonomskih, vojaških ali naravnih vzrokov odpirali vprašanja o prehrani, pomanjkanju in odkriti lakoti. Na študiji primerov bodo izpostavljene značilnosti pomanjkljive prehrane ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih oziroma osebnih historičnih izkušenj. Predstavljena bodo vprašanja vsakodnevnih življenjskih strategij in praks ter racionalizacije stvarnosti v razmerah  pomanjkanja ali lakote, kot tudi vsebinske analize dolgoročno spreminjajočih se vzorcev prehranjevanja v  odvisnosti od splošne ravni družbene prehrambne blaginje. Odprte bodo tudi vsebine družbenega imaginarija prehrane kot življenjske nuje, pomanjkanja in lakote kot življenjske izkušnje v medijskem ali literarnozgodovinskem diskurzu.

Advertisements